سنباده ایمقایسه کالا (0)


فیروزه ای 5018 سنباده ای

فیروزه ای 5018 سنباده ای

 رنگ فیروزه ای اپوکسی پلی استرسنباده ای- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می..

2,900,000ریال

فیروزه ای 5018 سنباده ای

فیروزه ای 5018 سنباده ای

 رنگ فیروزه ای اپوکسی پلی استرسنباده ای- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می..

2,800,000ریال

قرمز 3020 سنباده ای

قرمز 3020 سنباده ای

 رنگ قرمز اپوکسی پلی استرسنباده ای- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد..

3,200,000ریال

مشکی سنباده ای اپوکسی پلی استر

مشکی سنباده ای اپوکسی پلی استر

 رنگ قرمز اپوکسی پلی استرسنباده ای- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد..

2,500,000ریال

مشکی سنباده ای پلی استر

مشکی سنباده ای پلی استر

 رنگ مشکی اپوکسی پلی استرسنباده ای- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد..

2,500,000ریال

کرم سنباده ای اپوکسی پلی استر

کرم سنباده ای اپوکسی پلی استر

 رنگ کرم اپوکسی پلی استرسنباده ای- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

2,700,000ریال

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)