چرمیمقایسه کالا (0)


آبی 5005 چرمی

آبی 5005 چرمی

 رنگ آبی اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد..

2,600,000ریال

آبی 5025 چرمی

آبی 5025 چرمی

 رنگ آبی چرمی  براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

2,900,000ریال

بنفش 4005 چرمی

بنفش 4005 چرمی

 رنگ بنفش اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باش..

2,900,000ریال

زرد 1018 چرمی

زرد 1018 چرمی

 رنگ زرد اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد..

3,100,000ریال

زرد 1028 چرمی

زرد 1028 چرمی

 رنگ زرد اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد..

3,000,000ریال

زرشکی 3005 چرمی

زرشکی 3005 چرمی

 رنگ زرشکی اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می با..

3,000,000ریال

سبز 6018 چرمی

سبز 6018 چرمی

 رنگ سبز اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد..

2,900,000ریال

سرمه ای 5013 چرمی

سرمه ای 5013 چرمی

 رنگ سرمه ای اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می ..

3,000,000ریال

سفید 9016 چرمی

سفید 9016 چرمی

 رنگ سفید اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باش..

3,000,000ریال

طوسی 7001 چرمی

طوسی 7001 چرمی

 رنگ طوسی اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باش..

2,700,000ریال

طوسی 7001 چرمی

طوسی 7001 چرمی

 رنگ طوسی اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باش..

2,700,000ریال

طوسی 7032 چرمی

طوسی 7032 چرمی

 رنگ طوسی زیمنسی اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی)..

3,000,000ریال

طوسی 7032 چرمی

طوسی 7032 چرمی

 رنگ طوسی زیمنسی اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی)..

2,900,000ریال

طوسی 7035 چرمی

طوسی 7035 چرمی

 رنگ طوسی اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باش..

2,800,000ریال

طوسی 7040 چرمی

طوسی 7040 چرمی

 رنگ طوسی اپوکسی پلی استر براق چرمی- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید پل پارسقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باش..

2,900,000ریال

نمايش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)